Friday, October 16, 2015

చూసి కదులు



ఎంతో లోతుగా ప్రేమించు
అంతగానూ ఇష్టపడు .... ఆత్మను
సులభం గా ముక్కలు చేసేందుకు
అది ఒక ఆటవస్తువు కాదు.
నీ గుండెకు దగ్గరగా జరిగి 
గమనించు, విను
అర్ధం చేసుకో .... ఏ స్పందనలు నిన్ను
ప్రాణాలతో ఉంచుతున్నాయో

చూడు నీలోని అద్దం లోకి
గాజు తో తయారు చేసిన
డ్రస్సింగ్ టేబుల్ అద్దం లోకి కాదు. 
అంతర్దర్శినిలోకి, ఆ కాంతిని చూడు
ప్రసరిస్తున్న ఆ ప్రకాశం .... ప్రేమను 
చిమ్మ చీకటిలోనూ
చూడగలుగుతున్నవు
ఆ అద్దం లోకి చూడు, నీలోకి నీవు 



చూడు ఆ రహదారుల కూడళ్ళలో
ధర్మమూ, న్యాయము యారో మార్కుల్ని
ఆ వైపు కదులు, అక్కడే కదులుతూ ఉన్న
స్నేహం, సహకారం, ప్రోత్సాహాలు
ఆ పొగలను పీల్చుతూ
అనుమానం, అపనమ్మకాలను తరిమి
స్వయం ను తెలుసుకుని .... ప్రేమించు
నీవుగా మారు
అందరూ అనుసరిస్తారు నిన్ను