Wednesday, December 7, 2016

దోషం దృష్టిలోనేనా
వాస్తవానికి దూరంగా
అంధకారంలో
బంధితుడ్నై ఉన్నాను 


ఇప్పటివరకూ 


ఆలోచిస్తూ
సమాజము వాస్తవము
ఎలా ఉంటాయో అని 


మంచు తుంపరలు
పువ్వులు
పువ్వుల నవ్వులు
ముద్దు ముచ్చట్లుండొచ్చని 


కానీ నిజమేమో 

అడుగుపెట్టుతూనే
ఈ ప్రపంచంలో
ఈ కళ్ళతో చూసింది మాత్రం 


పొగ, దూళి
విషపు గాలులు
మసక చీకటులు
ద్వేష సర్ప గాటులు

Monday, December 5, 2016

ఆశయ ఊపిరులుతీరని చిరకాల వాంఛ
స్వేచ్చ
ఉంది అక్కడ
పిల్లగాలుల పై తేలుతూ
ఉన్నత శిఖరాలపై
ఎదురుచూస్తూ
నీకోసం
అడగాలనిపిస్తుందా!?
ఒకవేళ పడిపోతే అని
ప్రియ నేస్తమా!
ఎలాఉంటుందో
ఆలోచించు
నీ ఎగరాలనే ప్రయత్నం
కృషి ఫలితం
చెర్చగలిగి శిఖరాగ్రాలను

Wednesday, November 9, 2016

సమత్వముఅయస్కాంత శక్తి 
భావనల పదాలు 
దొరకని వేళ 
ఏ ప్రయత్నమూ చెయ్యని 
కవయిత్రి ఆమె 
నేనూను

అప్పుడామెకు నేను సమము

ఆమె ఆమెలా 
నేను నేనులా 
మేము ఎవరికి వారే లా

Tuesday, November 8, 2016

స్వాంతము


ఒక్కో బొట్టై ప్రవహిస్తూ నరాల్లో
అశాంతి
నిద్దుర లేమితనం ఎందుకో ....
గుండె తీవ్రం గా కొట్టుకుంటూ

దగ్గరైన క్షణాల్లో
నిన్ను చుట్టుకుని
చిక్కుకుని ఉన్నానని
అనిపించినప్పుడు

శరీరం లోని
అమూల్య భాగమేదొ
తప్పిపోయి తిరిగి చేరువౌతూ
ఆ భాగం నీవన్నట్లు  


నాలో అంతర్గతంగా నివశిస్తూ
పొంచి ఉన్న
మృగ ఉపశమన సమయం
ఆసన్నమైనట్లు

నీవు పక్కన లేవను భావన
అనూహ్య అశాంతిని
రగుల్చుతూ

ప్రేమను పొందలేక
కలిగిన బాధ
హృదయ కండరాల ఒత్తిడిగా మారి
ప్రశాంతత భగ్నమై

నీకు దూరంగా ఉన్న ప్రతి క్షణం
ఒక యుగం
ఆత్మ అంతరంగంలో విసిరేసిన ....
నిరర్ధక అనుబంధం

కళ్ళు మూసుకుని ఎంత ప్రయత్నించినా

అందుకే .... "రేపొకటుంది
నీవూ నేనూ ఒక్కరుగా కాబోతున్నాం అవకాశం ఉంది"
అనుకుని పగటి కలలు కనాలని
అందులో ఓదార్పు ఉందని స్వాంతమూ ఉందని


Monday, November 7, 2016

తనున్న చోటే స్వర్గంనా అరచేతిలో, లేత పాదాలతో తన్ని
చేతులతో నా వేలును భద్రంగా చుట్టుకుని
తన ముక్కుతో నా మెడను గుచ్చి 


ఈ ప్రపంచం నాది కాదనిపించిన క్షణాల్లో
నిర్మలమైన కళ్ళతో ఆత్మాకర్షణానుభూతై
నా కోసం ఉదయించిన దేవతై 


తన ముద్దుముద్దు పలుకులు నాకు
హృదయోపశమనాన్నిచ్చి
లేత నవ్వుల్తో కాలాన్ని ఆహ్లాదంగా కదిల్చి 


ముక్కలై, ఎప్పుడైనా అనాసక్తుడ్నైనప్పుడు
అనుహ్యమైన బంధం లా నన్నల్లుకుపోయి
ఈ లోకంలోకి లాక్కుని వచ్చి .... 


కొంతవరకే బహుశ తనకు నా అవసరం
కానీ,
నాకు మాత్రం తను ఎంతో అవసరం

Wednesday, October 26, 2016

నీవు మాట్లాడితే వినాలని
పక్కన నీవు ఉన్నావు అని
ఆశను కోల్పోయిన
ఘాడమైన నొప్పి ....
ఊపిరి ఆడని ఆలోచనల ఒత్తిడి

ఎటుచూసినా అంధకారం
అనంత నిశ్చేష్టత
మిణుగురంత కాంతీ లేదు
కాలాంతం వరకూ అన్నట్లు

ఉత్సాహం ఇసుమంతైనా లేని
నీడలా ఉండాల్సిన స్థితి
కలలు రాక
నిద్దుర లేని ఎండిన కళ్ళతో

కోల్పోయాను సంతోషాన్నీ
నిన్నూ, నీతో కలిసి
జీవించే అవకాశాన్ని
విలువైన జ్ఞాపకాలను కూడా

ఎందుకో తెలియదు కానీ మానసీ ....
ఏదైనా నీవు చెబుతావేమో
వినాలి సంతృప్తి చెందాలని ఉంది
అది మాధుర్యమైనా తీపి బాధైనా