Tuesday, June 20, 2017

జాగ్రత్తమనమేమీ విశేషాలము కాము 
అలా అని వస్తువులమూ కాము

నావరకూ నేను ....
ఒక నటుడ్ని
ఒక రచయితను
ఒక కవిని
ఈ జీవన రంగస్థలం పై
మున్ముందు ఏమి చేస్తానో
తెలియని అశాంతి
అన్నీ పొందాలనే తపన తోడుగా  ఏదో ఒకటి
ఎప్పుడైనా రాస్తూ
ఎక్కువగా నటిస్తూ ఉన్న
ఒక కర్మణిక్రియను .... నేను

పొరపాటున నీవు గాని
నిన్ను .... ఎప్పుడైనా
విశేషానివి అనుకునేవు
బంధించబడుతావు
అసంతృప్తి ఆశయ జంజాటంలో

Friday, June 16, 2017

చీకటి నీడలు
నెమ్మదిగా శ్వాసిస్తూ ఉన్నాను.
భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాల
రహశ్యాల గుసగుసలేవో వినివస్తున్నట్లు
కలల్లో కరిగి స్వర్గం చేరి వచ్చిన
అనుభూతులనేవో పొందుతూ ఉన్నట్లు

కేవలం అది కూడా ఒక చీకటి నీడే
సాయంత్రపు నీడలు సాగిన
చీకటి వేళ
లెక్కించిన నక్షత్రాలు
సూర్యోదయమౌతూనే కరిగి మాయమైనట్లు

పొరపాటున కూడా
ఆ సాహచర్య అనుభవాల్లోకి
తొంగి చూడాలని అనుకోను
ఆ ముగింపును
గుర్తుతెచ్చుకోవడం .... దుర్భరం