Saturday, December 24, 2016

గ్రహణం పట్టి....స్వాతంత్రం వచ్చింది
అసాంఘికశక్తులకా రాజకీయ రాబందులకా
అజీర్ణం చేసింది
బారు బాబులకా భూకబ్జా దారులకా అని
అనుమానం వస్తుంది.


అప్పుడప్పుడూ అనిపిస్తుంది.
ప్రజస్వామ్యం వెక్కిరిస్తుందా అని
ఓటు హక్కునేనా అని
ప్రసార సాదకాలు
అన్నీ అవాస్తవాల మయమే 
ఏ చానల్ చూసినా విన్నా
అసత్యాగ్రహుల దబాయింపులు
దౌర్జన్యాల సమర్ధనలు అయ్యి
కాళ్ళు పరిచి కదలికలకు అడ్డొస్తున్న
ఈ దారికంపలను తప్పుకుని
ఆత్మహత్యల అతిధుల్ని
అక్కున చేర్చుకుని
సామాన్యుని జీవితం .... ఇలా
ఈ రాజకీయ శకునిల చేతుల్లో పాచికలా
ఇంకెన్నాళ్ళో .... మరి

Tuesday, December 20, 2016

ఓటమి(మరణం) తప్పదు
తడబడని పెదవి దాటిన పదం
ఒక బలమైన శరం అని
ఎత్తిపొడుపుల పిడిగుద్దులు
గుచ్చుకున్నప్పుడు
వాటి ప్రభావంతో భారమైన 
శరీరం శ్వాసించలేకపోయినప్పుడు
తెలుస్తుంది. 
కళ్ళకు, పైకి మాత్రం
సామాన్య స్థితే కనిపిస్తుంది. 


మనం ఒకరిని మరొకరము
నిలువెల్లా పొడుచుకుంటూ
కత్తిరించుకుంటూ ఉంటున్నా
నిజం మాత్రం
మనం అనుకునే
మాటల వాడి తీవ్రత లో
విషం విరజిమ్ముతుంది. 
అది గుండెలోని రక్తం లో
కలిసిపోయి 
సిరలు దమనుల మాధ్యమంగా  
అణువణువునూ చేరి
రాక్షసత్వం మనలో ప్రబలుతుంది.

Monday, December 19, 2016

ఎంతా బావుణ్ణో!?కాలుతున్న కోరికల సెగలు
పొగలు పొగలుగా లేస్తున్నా   
కమిలి కాలిన ప్రేమ బూడిద రాసులై 
గుట్టలు గుట్టలుగా పేరుకుపోతున్నా 

విరిగిన ఎముకలు పగిలిన హృదయాలు
కలిసిన బంధుత్వాలు చిరిగిన బంధాలై 
నిర్వచించలేని అగోచర ఆత్మాకర్షణ
అగ్రాహ్య ప్రేమ....ను ప్రపంచమంతా వెదజల్లి

ఫెళఫెళమను ఉఱుము ధ్వనులు
అగ్ని గుండాలు ప్రేలిన మంటలు నింగికి ఎగసినా
ఎందరమో కలిసి నిర్మించుకున్న సమాజమంతా
ఏడుపు ఆక్రోశము పాటలమయం అయినా 

పసి వయస్సులో కన్న కలల
ఆలోచనల పర్యవసానానికి దూరం గా
ఆయా అసంతులన సంఘటనల లో
ఒక భాగంగా ఈ అస్తిత్వం మారిపోయినా

ఈ అనాశక్త అసంపూర్ణ అవ్యవస్థిత సమాజం ను
ఒక సుందరవనం అనుకుని మార్చుకోగలిగితే
సర్వమూ సర్ధుకుపోయే లక్షణాల సామాన్యతనై
ముందుకు కదలగలిగితే .... ఎంత బావుణ్ణు

Tuesday, December 13, 2016

విరహోత్కంఠఅతని హృదయం ఆమెను
దాచుకునుంది అంతరంగం లో ....
భద్రంగా

వీలుకానీయని విధం గా
విడిపించుకోవాలనే ప్రయత్నాలు 

అన్యాపదేశముగా
ఆ రోజు నుంచి మరిచిపోయే యత్నం తెలిసి, తన పట్ల
పరిపూర్ణం కాదు ఆమె ప్రేమ అని

కానీ అన్నీ విఫల ప్రయత్నాలే

ఎప్పుడూ
విరహం వైపే మొగ్గుతూ

Wednesday, December 7, 2016

దోషం దృష్టిలోనేనా
వాస్తవానికి దూరంగా
అంధకారంలో
బంధితుడ్నై ఉన్నాను 


ఇప్పటివరకూ 


ఆలోచిస్తూ
సమాజము వాస్తవము
ఎలా ఉంటాయో అని 


మంచు తుంపరలు
పువ్వులు
పువ్వుల నవ్వులు
ముద్దు ముచ్చట్లుండొచ్చని 


కానీ నిజమేమో 

అడుగుపెట్టుతూనే
ఈ ప్రపంచంలో
ఈ కళ్ళతో చూసింది మాత్రం 


పొగ, దూళి
విషపు గాలులు
మసక చీకటులు
ద్వేష సర్ప గాటులు

Monday, December 5, 2016

ఆశయ ఊపిరులుతీరని చిరకాల వాంఛ
స్వేచ్చ
ఉంది అక్కడ
పిల్లగాలుల పై తేలుతూ
ఉన్నత శిఖరాలపై
ఎదురుచూస్తూ
నీకోసం
అడగాలనిపిస్తుందా!?
ఒకవేళ పడిపోతే అని
ప్రియ నేస్తమా!
ఎలాఉంటుందో
ఆలోచించు
నీ ఎగరాలనే ప్రయత్నం
కృషి ఫలితం
చెర్చగలిగి శిఖరాగ్రాలను