Saturday, September 5, 2015

సీరా ఒలికి .....


నిజంగా
నా ప్రపంచంలోకి నీవు అడుగుపెట్టిన్నాడు
ఎంత అందంగా రాసావో
నా జీవితాన్ని
తుడిచేసి ....
బాధలు, గాయాల మచ్చల్ని
ఎంత ఆనందం
ఎంత వింత మధురానుభూతో అది
నీవే రచయిత్రివి కవయిత్రివి మన కథకు
తియ్యదనం, సంతోషం
పులకరింతల ఇంద్రధనస్సులు నిండిన
సరళమైన మన జీవన కావ్యానికి 


ఎందుకో, ఏమయ్యిందో, కారణం ఏమిటో
అనుకోకుండా ఆ రోజు
నీవే అన్నావు.
ఈ ఆనందానుభుతులు అశాశ్వతం
సంతృప్తిని ఇవ్వలేకపోతున్నాయి అని
నా జీవితంలోంచి
నిన్ను తుడిచెయ్యాలనుకుంటున్నాను అని 
నేను కనీసం ఆలోచించనైనా లేని
భావన అది,
నీవు లేని జీవితాన్ని ఊహించనైనా లేను.
నీకూ తెలుసు ....
నీవు కలిసిన తొలిరోజు నుంచీ
నీవే నా ప్రపంచానివి, నా జీవితానివి అని

No comments:

Post a Comment