Saturday, September 12, 2015

మార్పు తప్పదు


పరిభ్రమిస్తూ  
భూమి  
చైతన్యం కదలికలు 
మాత్రం అలానే 
ఉండిపోవాలని  

కాల చక్రం ఆగి 
కొన్ని క్షణాలు 
కొన్ని అమృత గడియలు మాత్రం 
సంరక్షించబడి  
దాచివేయబడాలని 
అనుకోవడం అసమంజసం 

అంతం, అర్హత 
ప్రామాణికం కావు 
ఏ సందర్భాలు 
సంఘటనలకు   
ఒక సమయపు ఆదర్శం 
మరో సమయం లో 
ఆదర్శం కాకపోవచ్చు  

అందుకే 
సమయము 
మనిషి మనోగతం 
మారుతున్న ప్రమాణాలతో పాటు 
మార్పు చెందాలి. 
తప్పదు మనిషి కి 

No comments:

Post a Comment