Wednesday, November 13, 2013

నీడలు

సిద్ధం గా ఉన్నట్లు .... ఎప్పుడూ 
నీడలు
నిన్నూ నన్నూ అనుసరిస్తూ 
ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ....
ఒక ధ్వని, 
రెండు శ్వాసలు, 
గాలి నిస్సార దారాలు. 
చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు .... 
నీడెప్పుడూ స్థిరం
తోడూ అనుకోలేము. అది వొక
వింత అద్భుత ఆకారం  
అస్తిత్వాల్ని విధి ముందుకు తోస్తూ,