Tuesday, January 12, 2016

నిశ్శబ్దం


వెంబడిస్తూ ఉన్నాను
నిశ్శబ్దాన్ని
అది తీసుకువెళుతున్న దిశలో
అదే గమ్యం లా
దాని చుట్టే పరిభ్రమిస్తూ

ఎన్నో
మెలికలు తిరిగిన
బాట లో .

వెంబడిస్తూనే ఉన్నాను
నిశ్శబ్దాన్ని
ఎంతో తీవ్రంగా
శబ్దమెరుగని ఈ చెవుల్లోంచి
నెత్తురు ప్రవాహంలా కారేలా