Sunday, September 30, 2018

తరచి చూస్తేనాకు తెలిసింది చాలా తక్కువ
స్వేదం ఇంకిన ముఖాలు
ఆ అరిగిన పాదరక్షలు
గోడలపై ఆ రాతలు
ఏ శిల్పో అందంగా చెక్కిన
అర్ధం కాని ఆ అపురూప చిత్రాలు
శోధించాల్సిన రహశ్యాలు ఎన్నో
కాలం ఖారాగారంలో
నేను అనుభూతి చెందీ ....
పాడలేని ఆలాపనల్లా

No comments:

Post a Comment