Thursday, September 27, 2018

అపస్వరాల నీడలుఆలాపనలు కావు అవి
అలజడి రేకెత్తించే స్వరాలు

వస్తున్నాయి నా కోసమే
నావైపే
చేరువౌతూ ఉన్నాయి ....
ఇంకా ఇంకా

కళ్ళు మూసుకున్నాను.

అంధకారము శూన్యము
ఒంటరితనం .... అంతా

స్వరాల గొంతులు పెరుగుతూ
బిగ్గరగా .... ఇంకా బిగ్గరగా
కర్ణభేరీలు పగులు విస్పోటాల్లా
భరించలేనంతగా ....

పారిపోవాలనుకున్నాను
ఆ స్వరాలకు దూరంగా, కానీ

కాళ్ళు కదలడం లేదు.
అలజడి నిశ్శక్తత నీరసం

వలల్లా

ఆ వలల్లో చిక్కుకుని ....
నిరాలోచనుడ్ని లా

ఎవ్వరూ తోడులేక

నీడలా

వెంటాడే స్వరాల మధ్య
నిస్సహాయుడ్నై నేను

No comments:

Post a Comment