Friday, April 12, 2019

చీకటి ముసుగునిశ్చల నిశ్శబ్ద క్షణాల్లో 
వినగలుగుతున్నాను ....
నీ మాటల్ని 
అవి ఒలికి, ఇంకి 
నా ఎముకల్లోకి
ఆత్మ సంబంధిత 
ఆవిర్లలొంచి చూడగలుగుతూ 
నీ ముఖం, 
నీ పెదవులు, 
ఆ దివ్యమైన ముద్దు ....
నా నుదురు, 
గుండెలు,
పాదాలను అద్ది ....
నీవు నన్ను 
నీ రెక్కల దివ్యత పై 
గగనతలంలోకి 
తీసుకెళ్ళుతూ
అందమైన నీ కళ్ళముందు 
మంచు మూసిన 
మనోమార్గం లా 
నేను ....
మౌనంగా 
నీ రెండు చేతులు 
నన్ను కనుగొంటే బాగుణ్ణని

No comments:

Post a Comment